Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας που βρίσκεται στην διεύθυνση Σμύρνης 9Α στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ή αποστέλλονται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πελάτης και αναφέρεται  στη παραγγελία του.

Ο τρόπος μεταφοράς διαφέρει ανάλογα με το τόπο προορισμού και το είδος του προϊόντος. Συνήθως τα μεγάλα προϊόντα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) παραδίνονται από εταιρίες μεταφορών και τα μικρότερα με courier.

Τα προϊόντα ελέγχονται για την αρτιότητα της συσκευασίας κατά την παράδοση τους στον ανάλογο μεταφορέα και η εταιρία HOMEFACTORY ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για τις φθορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

Ο πελάτης κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων απαιτείται να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του.

Επιβάλλεται να ελέγξει τα εμπορεύματα για τυχών χτυπήματα, τρύπες η άλλες φθορές και να υπογράψει ότι τα παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα από τον μεταφορέα.
Ο μεταφορέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για χτυπημένα η κατεστραμμένα προϊόντα εφόσον αποχωρήσει από τον τόπο παράδοσης.

Τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη και για λογαριασμό του τελικού αγοραστή.

Τα μεγάλα προϊόντα παραδίνονται στο πεζοδρόμιο της διεύθυνσης που υπέδειξε ο πελάτης. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να παραδοθούν μεγάλα προϊόντα σε όροφο η σε χώρο πέραν του δημοσίου δρόμου, πρέπει να συμφωνήσει με την μεταφορική εταιρία για το κόστος. Τα μεταφορικά έξοδα που έχουν καταβληθεί στην εταιρία HOMEFACTORY MON. I.K.E. δεν συμπεριλαμβάνουν την παράδοση σε όροφο ή την παράδοση σε ιδιωτικό χώρο πέραν του δημοσίου δρόμου, καθώς επίσης και την συναρμολόγηση αυτών όταν αυτή απαιτείται.

Στις περιπτώσεις που τα έξοδα μεταφοράς είναι δωρεάν (π.χ. λόγω προσφοράς) η μεταφορά είναι μέχρι το πεζοδρόμιο σε μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες νομών, ή αποθήκες μεταφορικών εταιριών. Σε οποιαδήποτε άλλες περιπτώσεις πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία. Για το νομό Αττικής η δωρεάν μεταφορά γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης  και δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις περιοχές.

Σε περιοχές δύσβατες, απομακρυσμένες η σε περιοχές όπου οι μεταφορικές εταιρίες δεν έχουν συχνές παραδόσεις υπάρχει η πιθανότητα αυτή να γίνεται με επιπλέον κόστος. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα εμπορεύματα από το κοντινότερο σημείο πρόσβασης που θα επιδείξει η μεταφορική εταιρία η θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος για τη μεταφορά. Στη συναλλαγή μεταξύ του πελάτη και της μεταφορικής εταιρίας η εταιρία HOMEFACTORY ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεν εμπλέκεται και δεν φέρει ευθύνη για τυχών διαφωνίες μεταξύ των δύο.

Μετά την αποστολή των προϊόντων δεν μπορεί να γίνει αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης.

Η εταιρία HOMEFACTORY ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης της μεταφοράς από τη στιγμή που τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στη μεταφορική εταιρία. Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα για αποστολή ο χρόνος μεταφοράς είναι 1-2 ημέρες για μεγάλες πόλεις και 2 -5 ημέρες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Γενική πολιτική επιστροφών εταιρείας

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να το επιστρέψετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο.

Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της εταιρείας, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόντα και να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 20 ημερών από την πώληση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ως κατωτέρω και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος, πλην της παράδοσης σε φυσικό κατάστημα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994

Πέραν των ανωτέρω, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.).

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο διάφορο από τον μεταφορέα που υποδείχθηκε από τον πελάτη. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας Σμύρνης 9Α, Εύοσμος 562 24 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση homefactory.gr@gmail.com . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης. Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, είναι αρκετό να σταλεί η δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω.

Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά σταλούν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών, πλην των περιπτώσεων επιστροφής σε φυσικό κατάστημα καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω υπό 12.1 και 12.2 δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών
  • Τα προϊόντα θεωρούνται εξατομικευμένα διότι παράγονται σε οποιαδήποτε διάσταση μεν αλλά καθ’ υπόδειξη του πελάτη δε. Ως διαστάσεις λογίζονται το πλάτος, το μήκος και το ύψος. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής υφάσματος .
  • Όσο αφορά αποκλειστικά και μόνο τα στρώματα, αν και εφόσον δεν έχει επέλθει ουδεμία τροποποίηση στις standard τεχνικές προδιαγραφές τους (π.χ. ύψος), δύναται να επιστραφούν αν έχουν παραχθεί σε διαστάσεις 90×200 και 160×200 και βρίσκονται εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους, η οποία θα πρέπει να είναι εντελώς απαραβίαστη.
  • Προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως μαξιλάρια, καλύμματα, ανωστρώματα (toppers), αξεσουάρ κ.λπ.
  • Προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία
  • Ειδικές διαστάσεις κρεβατιών και επιλογή υφασμάτων.

Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.