Εταιρία

Στοιχεία εταιρίας


Επωνυμία:  HOME FACTORY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έδρα:         ΣΜΥΡΝΗΣ 9Α ΕΥΟΣΜΟΣ 56224 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΦΜ:        801055430

ΔΟΥ :        ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ:    148000706000
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος και διαχειριστής : ΠΟΛΙΖΟΣ ΠΑΛΑΣΗΣ