Μενού
Κρεβάτια Φροντίδας

Κρεβάτια Φροντίδας

Νοσοκομειακά κρεβάτια φροντίδας από τη Home Factory. 
Προτείνονται για ασθενείς, άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικώς άτομα που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρη ή μόνιμη δυσκολία στη μετακίνηση.

Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φέρουν σήμανση CE και για την κατασκευή τους εφαρμόζονται τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα
- EN 60601-2-52:2010 medical electrical equipment-part 2-52: particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds.
- EN ISO 14971:2007 προϊόντα για ιατρική χρήση - εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα σε ιατρική χρήση

Διαβάστε Περισσότερα

6 προϊόντα