Μενού

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στο website μας https://homefactory.gr

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Χρήσης. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του homefactory.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Πεδίο Xρήσης της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Η επιχείρηση εξυπηρετεί με ηλεκτρονικές συναλλαγές την περιοχή της Ελλάδας και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι εικόνες, λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενα και ό,τι περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα homefactory.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Σε περίπτωση χρήσης των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να αναγράψει την πηγή τους.
 
Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το homefactory.gr , συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων του προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο.
Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους.
Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η Home Factory διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει  για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση admin@homefactory.gr  από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην homefactory.gr  είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
Για περισσότερα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, διαβάστε την πολιτική απορρήτου 

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η Επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστιθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Επιχείρηση μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Τιμολόγηση Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες ή παραληφθήσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Τρόποι Πληρωμής και Ασφάλεια συναλλαγών
1. Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS.
2. Με χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού MASTERPASS.
3. Με Τραπεζική Κατάθεση
Παρακαλούμε καταθέστε το συνολικό ποσό πληρωμής στον παρακάτω λογαριασμό όψεως:
Τράπεζα: ALPHA BANK
IBAN: GR84 0140 7210 7210 0200 2006 456
Δικαιούχος: ΗΟΜΕ FΑCΤΟRΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2316 009372. Εναλλακτικά αποστείλετε απόδειξη κατάθεσης μέσω  e-mail:  admin@homefactory.gr 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ALPHA BANK

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alphae-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128bit(SecureSocketsLayer-SSL).Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ανήλικοι
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας, με επιστροφή εξ’ ολοκλήρου του ποσού που έχει καταβληθεί στην εταιρία, με οποιοδήποτε τρόπο πληρωμής, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την στιγμή της παραγγελίας ) έως την επόμενη εργάσιμη μέρα στις  10:00 το πρωί εφόσον ενημερωθεί η εταιρία εγγράφως (mail, fax,.

2. Οι ακυρώσεις που γίνονται μετά την ώρα που αναφέρεται στη παραπάνω παράγραφο ένα (1) δεν γίνονται δεκτές και δεν επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβληθεί στην εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο πληρωμής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1. Τα προϊόντα που δίνονται παραγγελία σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη δεν επιστέφονται παρά μόνο εάν υπάρχει ελάττωμα από κατασκευής  και όχι από κακή μεταφορά, χρήση, συναρμολόγηση ή τοποθέτηση.

2. Το προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παραπάνω παράγραφος ένα ( 1 ) είναι : Στρώματα όλων των τύπων, Έπιπλα ξύλινα, Έπιπλα μεταλλικά, Έπιπλα επενδυμένα με ύφασμα, Ορθοπεδικά τελάρα (Σομιέ), Τάβλες κρεβατιών, Κρεβάτια φροντίδας, Μηχανισμοί κρεβατιών, Επιστρώματα, Προστατευτικά καλύμματα.

3. Οι ειδικές απαιτήσεις στη κατασκευή των προϊόντων που αναφέρεται η παράγραφος ένα (1) είναι: Επιλογή διαστάσεων (μήκος, πλάτος, ύψος), Επιλογή υφασμάτων, Επιλογή χρωμάτων (ξύλου, μετάλλου, υφασμάτων), επιλογή υλικού όπου αυτό είναι εφικτό(μασίφ ξυλεία, μελαμίνη, MDF, μετάλλου, υλικών στρωμάτων).

4. Τα μαξιλάρια δεν επιστρέφονται λόγο υγιεινής.

5. Τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους εξαιρέσεων επιστροφών ή έχουν ελάττωμα από κατασκευής,μπορούν να επιστραφούν στην εταιρία εντός 15 ημερολογιακών ημερών κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης της εταιρίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, με e-mail, μεfax ή να συμπληρωθεί η ειδική φόρμα στο πεδίο ‘’ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ’’ στο τέλος της ιστοσελίδας.

6. Τα χρήματα που προκύπτουν από την επιστροφή κάποιου προϊόντος πιστώνονται στον λογαριασμό του πελάτη τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε μελλοντικές αγορές και δεν επιστρέφονται.

7. Τα χρήματα που προκύπτουν από την επιστροφή κάποιου ελαττωματικού προϊόντος, επιστρέφονται κατόπιν επικοινωνίας και συγκατάθεσης με την εταιρία.

8. Το κόστος των μεταφορικών που προκύπτει από την επιστροφή ενός προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

9. Το κόστος των μεταφορικών που προκύπτει από την επιστροφή ενός ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνουν την εταιρία.


Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτέλεση και η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Επιχείρηση δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.